Woodplastic - výrobca kvalitných
WPC terás, plotov a obkladov
vyhľadávanie
Dnes je 28.2.

Zo skladiska vznikol obytný priestor. Ako prebiehala rekonštrukcia podlahy v podkroví vily

Zverejnené: 9. 2. 2021

V obci Roztoky v severnom susedstve hlavného mesta a na ľavom brehu Vltavy prebehla rekonštrukcia, v rámci ktorej z pôvodného úložiska vecí vznikol v priestoroch tretieho nadzemného podlažia plnohodnotný obytný priestor. Naša redakcia dostala pozvánku na prehliadku realizácie u nás doteraz málo objavenej tekutej tepelnej izolácie v kombinácii s ľahčeným betónom.

Podkrovné priestory vily po vyprataní a oprave pôvodného doskového záklopu. (Foto: Peter Juráš)

Po vyprataní priestorov bol najprv čiastočne demontovaný a opravený pôvodný doskový záklop (viď úvodný obrázok), na ktorý bol aplikovaný tekutý polystyrén. Ten má tú výhodu, že všetky prekážky a technologické cesty a prestupy jednoducho obtečie a dokonale odizoluje. Vzniknutá tepelnoizolačná vrstva je jednoliata a dokonale rovná. Realizácia tejto izolácie je navyše veľmi čistá, rýchla, presná a priestorovo nenáročná.

Investor sa pri realizácií rozhodol použiť variant vyrábajúci sa z kombinácie nového a recyklovaného polystyrénu1) . Tá dosahuje λ = 0,0444 W/(mK) a dovoľuje plošné zaťaženie až 16 kN/m². Podobné hodnoty deklarujú technické listy hojne používaného podlahového expandovaného polystyrénu. Pri „kusovej“ izolácii je však potrebné počítať s tým, že parametre platia pre jednoliate homogénne vrstvy bezo škár a vzduchových medzier, ktoré vznikajú pri použití dosiek a ich odrezkov nielen na „rovných“ plochách, ale hlavne v miestach detailov (rohy, kúty, rozvody sietí TZB a podobne).

Tekutý polystyrén má výhodu v tom, že obtečie všetky prekážky a vyrovná prípadné nerovnosti. (foto: Peter Juráš)
Tekutý polystyrén má výhodu v tom, že obtečie všetky prekážky a vyrovná prípadné nerovnosti. (foto: Peter Juráš)

Odlišnosťou od bežného podlahového EPS je aj rozmerová stabilita a možnosť montáže v sklonoch či na nerovný podklad. Doba schnutia tekutého polystyrénu je maximálne 48 hodín (je možné ju urýchliť aplikáciou akcelerátoru a skrátiť na 12 hodín, poznámka redakcie). Počas tejto doby je nevyhnutne potrebné nechať hmotu riadne preschnúť.

Ochrana pred hlukom

Je zrejmé, že tepelná izolácia nebola v tejto aplikácii, kedy sa jedná o oddelenie dvoch budúcich temperovaných miestností, prvoradá a zásadná. Dôležitejšie je, v súvislosti so zmenou užívania popisovaného podkrovného priestoru, kročajová izolácia a izolácia zvuková. Investor skrátka hľadal riešenie, aby sa predmetné susediace poschodia navzájom nerušili hlukom, vrátane hluku, ktorý preniká do spodného poschodia pri chôdzi či pri pohybe nábytku a iných predmetov po podlahe v podkroví.

Roznášajúca vrstva z ľahčeného betónu

Kompletné teleso konštrukcie zavŕšil po aplikácii liateho polystyrénu na hornej, podlahovej strane ľahký tzv. „porbeton" triedy LC 12/13 s pevnosťou v tlaku min. 12 MPa a keramickým kamenivom ø4 mm. Ide o materiál určený pre odľahčené výplňové potery s tepelnoizolačným účinkom a požiarnou odolnosťou. Porbeton sa všeobecne používa aj na vyrovnanie vodorovných konštrukcií (podlahy, stropy) a na stavebné účely, napr. zásypy klenieb, výplne stavebných dutín, spevnenie plôch, tiež ako ochrana inžinierskych sietí atď. V porovnaní s liatym polystyrénom však dosahuje horších hodnôt v oblasti zníženia kročajového hluku.

Výsledná celoplošná celistvosť spodnej tepelnoizolačnej vrstvy (Thermowhite) a rovnako tak aj vrchnej vrstvy (Baumit Porbeton) je riešením s najvyšším potenciálom kvalitného zvukového oddelenia oboch obytných priestorov nad sebou. Na povrch Porbetonu budú ešte aplikované podlahové krytiny vrátane dlažby v kúpeľni.

Aplikácia ľahkého betónu, ktorý bude tvoriť roznášajúcu vrstvu podlahy. (foto: Jiří Hejhálek)
Aplikácia ľahkého betónu, ktorý bude tvoriť roznášajúcu vrstvu podlahy. (foto: Jiří Hejhálek)

Poznatky z realizácie

Naša redakcia mala možnosť krátko nahliadnuť do procesu popisovanej realizácie. V čase našej návštevy bola už položená a vytvrdená termoizolačná polystyrénová vrstva, na ktorej po prekrytí priesvitnou PE fóliou práve prebiehala pokládka Porbetonu.

Porbeton, ktorý je distribuovaný vo vreciach, sa pred aplikáciou zmieša s vodou a pneumatickým hadicovým dopravníkom dopraví na miesto určenia. Ukazuje to sprievodná fotodokumentácia. Vlastná pokládka porbetonu je veľmi rýchla. Čerstvý mokrý porbeton, dopravený hadicovým dopravníkom na miesto určenia, sa pomocou ubíjadla a ručnej sťahovacej lišty roznesie po podlahe v požadovanej hrúbke a najmä potom do požadovanej roviny. Aj napriek drobnej ťažkosti pneumatického dopravníka bola táto podlaha realizovaná za cca 5 až 6 hodín.

Záver

Realizácia nového podkrovného bytu vo vile v Roztokoch bola ďalšou ukážkou nielen doteraz málo objavenej tekutej tepelnej izolácie, ale zároveň ľahkého betónu triedy LC 12/13 pre prípravu ľahčeného výplňového poteru. Ten vedľa toho, že má podobný spôsob aplikácie (pomocou hadicového dopravníka od miešačky k miestu realizácie), sa tiež vyznačuje vysokou rýchlosťou realizácie. Skúsenosti ukazujú, že v stavebníctve je kľúčová nielen rýchlosť realizácie, ale aj „jednoduchosť" aplikácie. Len to zaručí, že investor bez nákladov na práce navyše dostane to, čo si skutočne objednal.

Redakcia ďakuje za pozvanie a trpezlivosť pri kladení otázok.

1) Liaty polystyrén je zmes polystyrénových guľôčok a spojiva. V závislosti na množstve spojiva a pôvode guľôčok (recyklované alebo nové) je vyrábaný v niekoľkých variantoch líšiacich sa tepelnou vodivosťou a mechanickými vlastnosťami (dovolené zaťaženie).

Súvisiace články:

— kontakty —

ThermoWhite CZ s.r.o.

U čističky 383, 250 87 Mochov

E: office@thermowhite.cz   T: +420 722 444 180   WWW: https://www.thermowhite.cz

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Viď popisky
reklama

Nové

Vonkajšia tieniaca technika – typy, výhody a funkcie

Vonkajšia tieniaca technika – typy, výhody a funkcie

Zverejnené 25.2. Dnešná výstavba mieri až k nulovej energetickej spotrebe, ale takmer prehliada slnečnú energiu. Ak nás zaujíma skutočná tepelná ochrana domu a reálna suma, ktorú zaplatíme za vykurovanie, prípadne letné chladenie, potom neprehliadajte vonkajšie… ísť na článok

Reflexná tepelná izolácia SuperFOIL chráni budovu v lete aj v zime

Reflexná tepelná izolácia SuperFOIL chráni budovu v lete aj v zime

Zverejnené 28.2. SuperFOIL je tepelnoizolačná technológia, ktorá poskytuje vysoko účinnú tepelnú izoláciu tým, že bráni prechodu tepla medzerou pri vedení, prúdení a sálaní. Pracuje hlavne so skutočnosťou, že vo stavebných vzduchových medzerách je nielen vo fyzike,… ísť na článok

Čo nové majú screenové rolety MINIROL v roku 2021

Čo nové majú screenové rolety MINIROL v roku 2021

Zverejnené 27.2. Od roku 2010, keď sme v BUILDING Shutter Systems zahájili výrobu nového produktu –⁠ screenových clôn⁠ pod značkou MINIROL – ich popularita medzi zákazníkmi stále rastie. Táto skutočnosť aj vzťah k vývoju a posúvaniu hraníc výroby a dizajnu produktov… ísť na článok

reklama