Fasádne obklady Ruukki
vyhľadávanie
Dnes je 21.5.

Dnešné domy z pohľadu užívateľa: Tehla vďaka ucelenému stavebnému systému šetrí náklady a eliminuje chyby pri realizácii

Zverejnené: 4. 2. 2023

Stavba domu, najmä rodinného, je náročnou udalosťou z mnohých pohľadov. Pre bežného stavebníka, ktorý je zároveň aj investor a často aj dizajnér či realizátor to platí ešte viac. Tu príde vhod premyslený stavebný systém, ktorý je zrozumiteľný, realizačne jednoduchý, rýchly a ktorý v jednom stavebnom kroku – v tomto prípade hrubej stavby – združí hneď niekoľko funkcií budúceho domu.

V sortimente HELUZ nájdete tehly pre obvodové aj vnútorné murivo, preklady, stropy, komíny a ťažké strechy. Všetko do seba perfektne zapadá.

Máloktorý stavebný materiál prešiel v posledných dekádach takým rýchlym a revolučným vývojom ako pálená tehla. Po stovky rokov sa vyrábalo len niekoľko málo typov tehál v takmer nezmenenom stave. Dnešná ponuka tehlových výrobkov obsahuje stovky rôznorodých položiek. Obvodové tehly s fantastickými tepelnoizolačnými vlastnosťami, akustické tehly pre vnútorné priečky, keramické stropy a strechy, preklady na tieniacu techniku či komínové komplety. Okrem základov teda všetko pre hrubú stavbu od pivnice až po komín.

Slnko ako súčasť energetickej bilancie domov

Na úvod si dovolím dôležitú poznámku. Oficiálna stavebná tepelná technika stále počíta energetiku domov v zásade len na základe časového priebehu vonkajších teplôt a zabúda na tepelné žiarenie predovšetkým slnečného pôvodu. To prezentuje nielen priame slnečné žiarenie, ale aj jeho rozptýlená časť, ktorej hovoríme denné svetlo a ktorá účinkuje minimálne s (vše-smerovou) intenzitou a aj v januári dosahuje hodnôt cca 50 až 100 W/m².

Vplyv slnka na energetiku domov je však pri moderných stavbách, spĺňajúcich súčasné normy, aj v zimných mesiacoch veľmi významný a v letných celkom dominantný. To je obrovský posun od stavu povedzme do roku 1990, kedy sa stavali domy s mernou potrebnou tepla na vykurovanie na úrovni presahujúcej 200 kWh/m²/rok. Dnes si nízkoenergetický dom vystačí s 50 kWh/m²/rok a pasívny dokonca len s 15 kWh/m²/rok. Zároveň sa z tepelnotechnického hľadiska významne vylepšili aj okná, ktoré sú aj v zime často zdrojom energie.

Moderné domy sa dnes stavajú z materiálov s výbornými  termoizolačnými vlastnosťami. Na fotografii murovacie bloky HELUZ FAMILY 2in1.
Moderné domy sa dnes stavajú z materiálov s výbornými termoizolačnými vlastnosťami. Na fotografii murovacie bloky HELUZ FAMILY 2in1.

Pre predstavu uvažujme s malým nízkoenergetickým bungalovom s podlahovou plochou 70 m². Ten si, s ročnou potrebou tepla na vykurovanie nepresahujúcou 3500 kWh (70 m² × 50 kWh/m²/rok), aj v tých najväčších mrazoch (–12 °C) musí vystačiť s vykurovacím zariadením o výkone 1850 W a za celý takto chladný deň nespotrebuje viac než 45 kWh energie. Počas dňa s priemernou vonkajšou teplotou tesne nad nulou to prepočtom dáva cca 27 kWh. Oproti tomu jedno južne orientované dvojkrídlové okno so zasklením v rozmere 1,5 × 2 m v decembri získa (tepelné zisky od slnečného žiarenia – strata prestupom tepla) v priemere 1,5 kWh a zníži spotrebu tepla na vykurovanie o 5,5 %, respektíve dve takéto okná o 11 %. A to sme v decembri s najkratším dňom. Vo februári by boli čísla zhruba dvojnásobné, ako naznačujú tabuľky 1 a 2. S lepšie tepelno-izolujúcou stavbou sa prestup tepla obálkou a spotreba na vykurovanie ďalej znižujú, čím je vplyv okien percentuálne opäť väčší. U pasívneho domu zhruba trojnásobný.

V českom ale aj našom slovenskom prostredí je až ikonickým predstaviteľom inovatívneho prístupu česká rodinná spoločnosť HELUZ, ktorej vedenie dnes preberá súčasná generácia potomkov a ktorá sa obklopuje tímom veľmi skúsených ľudí. A ako je u takých firiem pravidlom, aj súčasná skupina HELUZ GROUP vsádza predovšetkým na jednoduchosť, zrozumiteľnosť, realizačnú rýchlosť a špičkovú účinnosť (vrátane vysokej tepelnej izolácie) svojich riešení, ktoré je možné zhrnúť do procesu hrubá výstavba.

Čím je dom lepšie izolovaný, tým viac samozrejme narastá vplyv slnečných ziskov v letnom období. Z tabuľky 3 plynie, že vyššie uvedeným južne orientovaným sklom v ploche 3 m² vniknú každý deň v priemernom júnovom dni do interiéru cca 4,5 kWh a pokiaľ bude rovnaké okno aj na východ a západ, tak dokopy bezmála 14 kWh. Čo toto množstvo urobí s domom, na ktorého vykurovanie v decembri, kedy je vonku tesne nad nulou, potrebujeme energiu 27 kWh/deň, je jasné. V interiéri bude v lete bez ďalších opatrení minimálne o 10 °C viac než vonku, teda viac než 30 °C. Čo s tým?

Tienenie a slnečná architektúra

V nasledujúcich riadkoch si priblížime, ako vyššie spomenutú situáciu rieši spoločnosť HELUZ, ktorá je v Českej republike a nielen v nej dobre známe predovšetkým veľmi prepracovaným systémom termoizolačných murovacích blokov značky HELUZ FAMILY pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov, ktoré boli uvedené na trh v roku 2011 a ihneď na seba upútali veľkú pozornosť. Súčasne s tehlovým programom totiž HELUZ intenzívne rozvíjal (a rozvíja) problematiku slnečnej architektúry a energetiky, ktorá je dnes reprezentovaná nosným nadokenným PREKLADOM HELUZ FAMILY 3in1 nosný s variabilným priestorom pre vonkajšiu tieniacu techniku.

Jedná sa vlastne už o druhú generáciu tohto prekladu, bez ktorého sa výstavba úsporných domov už nezaobíde. Nový PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný s integrovanou, ale vyberateľnou tepelnou izoláciou je určený pre jednovrstvové murivo z tepelnoizolačných tehál HELUZ FAMILY s najlepšími parametrami na trhu. A má hneď niekoľko benefitov. Sú to lepšie tepelnoizolačné vlastnosti (výhoda v zime), preklad spĺňa požiarne normy a samozrejme dodržuje jednotný modulový systém hrubej stavby z brúsených tehál HELUZ. Jeho vnútorný priestor s izolantom je veľmi variabilný na umiestnenie vonkajších žalúzií a roliet – alebo do tretice môže zostať z výroby vyplnený izolantom. Na dom tak možno použiť jediný typ nosného prekladu bez toho, aby si stavebník vopred musel lámať hlavu, ak bude chcieť inštalovať tienenie alebo nie. PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je plne skrytý pod omietkou, je prispôsobený pre elektrické ovládanie a je možné ho inštalovať aj pre vyššie okná až do rozmeru 2,5 m, teda napríklad aj pre balkónové dvere.

PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je plne skrytý pod omietkou a je prispôsobený pre elektrické ovládanie.
PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je plne skrytý pod omietkou a je prispôsobený pre elektrické ovládanie.

Maximálne využitie priestoru pre tepelný izolant

Variabilita priestoru nového prekladu je jednou z jeho užívateľsky najzaujímavejších výhod. Zatiaľ čo rolety sú zrolované a schránka s nimi potrebuje priestor viac-menej štvorcového prierezu, žalúzie sú na seba poskladané lamely a schránka na nich má obvykle menší obdĺžnikový prierez. Zatiaľ čo existujúci preklad mal stabilný kruhový priestor, ktorý nebol pri montáži žalúzií plne využitý, a to na úkor tepelnoizolačných vlastností, nový PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný sa s týmto vysporiadal.

„PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný je dodávaný na stavbu plne vybavený izolantom, nikto s ním nemusí nič robiť, je možné ho osadiť, zamurovať a získať nosnosť a tepelnoizolačné vlastnosti, ako keby stavebník použil klasické nosné preklady 23,8. Kedykoľvek sa ale môže rozhodnúť namontovať tienenie a tento preklad mu to umožní vďaka možnosti postupne vyťahovať jednotlivé diely izolantu, čím stavebník získa priestor pre žalúzie, malú roletu alebo aj veľkú schránku pre roletu. V každej fáze teda v preklade zostáva maximum izolantu pre dané riešenie,” vysvetľuje výhody novinky Ing. Miroslav Vacek, Ph.D., riaditeľ technického rozvoja spoločnosti HELUZ.

Dnes sú okná významným zdrojom energie. Kvôli letu sa stále viac používajú preklady vhodné pre tieniacu techniku. Na fotografii PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1.
Dnes sú okná významným zdrojom energie. Kvôli letu sa stále viac používajú preklady vhodné pre tieniacu techniku. Na fotografii PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1.

V zime a špeciálne v noci tieniaca technika minimalizuje úniky tepla oknami. Počas dňa, keď je tieniaca technika vytiahnutá, potom umožňuje vstup priameho aj rozptýleného slnečného žiarenia (v teplote Slnka, teda 5 500 °C), ktoré má hrejivý účinok pri akejkoľvek malej intenzite (to sa týka aj denného svetla pod zatiahnutou oblohou).

Naopak, v lete tienenie bráni prehrievaniu interiérov pod priamym slnkom a zvyšuje tak podstatne komfort bývania. Dodajme, že najmä okná reprezentujú špecifický teplo-zmenný prvok domu. Okno totiž nerešpektuje – tak ako pri obvodovej stene alebo streche – monotónnu, tzn. klesajúcu alebo stúpajúcu postupnosť teplôt v celom súvrství okna so vzduchovými (či plynnými) medzerami dvojskla alebo trojskla medzi exteriérom a interiérom (stredové sklo môže byť teplejšie ako obe okrajové).

HELUZ a spoločnosť

• Dodajme, že už roku 2012 realizovala spoločnosť HELUZ ako vôbec prvá v Českej republike vzorový pasívny rodinný dom technológiou jednovrstvého murovania z tehál. Žiadna dodatočná izolácia, len tehla.

• Ako prvý výrobca pálených murovacích prvkov v ČR získal HELUZ environmentálne prehlásenie o produkte (EPD) na základe overenia celej výroby tehál z pohľadu dopadu na životné prostredie. Produktov s týmto prehlásením nevyhnutným pre environmentálnu certifikáciu budov je zatiaľ málo.

• V septembri 2015 potom spoločnosť získala certifikáciu EPD na všetky tehlové produkty vo všetkých svojich výrobných podnikoch.

Akumulácia vyrovná extrémy

Tepelný komfort však zaisťuje nielen ucelený systém s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami eliminujúci tepelné mosty doplnený o kvalitné tienenie. Podstatná je tiež schopnosť stavby akumulovať teplo – teda cez deň sa teplom nabiť a v noci teplo odovzdať. S akumuláciou totiž súvisí teplotná zotrvačnosť alebo teplotná stabilita budovy, ktorá je vystavená striedaniu vonkajšej teploty. Záujemcov o túto problematiku odkážeme na článok Domy s celoročne príjemnou vnútornou teplotou (časť 1.).

Vďaka svojej objemovej hmotnosti sa dobrou akumuláciou vyznačujú akustické tehly.
Vďaka svojej objemovej hmotnosti sa dobrou akumuláciou vyznačujú akustické tehly.

Z pohľadu tepelnej akumulácie a komfortu bývania v podkrovných miestnostiach je potrebné spomenúť ešte jednu pomerne doposiaľ málo známu novinku v podobe „ťažkej“ šikmej strechy. Napríklad HELUZ toto riešenie ponúka vo forme keramobetónových panelov, o ktorých sme písali v článku Ťažká šikmá strecha HELUZ. Svoje riešenia postupne predstavujú aj ďalší výrobcovia systémov pre hrubú stavbu.

Keramobetónové panely sa pokladajú na štítové steny, prípadne na vnútorné priečne steny.
Keramobetónové panely sa pokladajú na štítové steny, prípadne na vnútorné priečne steny.

Záver

Tehlové systémy sú rokmi overené a napriek tomu idú – športovo povedané – stále pred peletónom. U stavebníkov dnes víťazia v rýchlosti, presnosti, energetickej šetrnosti a mimoriadnej pobytovej kvalite z nich postavených domov.

Súvisiace články:

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek, Jiří Hejhálek ml.
Foto: Archív firmy HELUZ

Tagy

reklama

Nové

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Podlahy na Zámočku zvládla až liata tepelná izolácia ThermoWhite

Zverejnené 18.5. Ide o objekt menom Zámoček v juhočeskej obci Újazd, ktorý dlho a mimo pozornosti len opustený chátral. Zámok ale budil záujem, ktorý nakoniec vyústil nielen do jeho architektonicky hodnotnej obnovy, ale aj do realizácie jeho kvalitnej a súčasnej… ísť na článok

Ako vybrať strešné okná?

Ako vybrať strešné okná?

Zverejnené 16.5. Strešné okná sú v súčasnosti populárne. Na trhu je veľké množstvo druhov strešných okien od rôznych známych aj menej známych výrobcov. Pri ich výbere musíme zvážiť nielen estetickú stránku, ale predovšetkým tú praktickú. Ohľad je potrebné brať na… ísť na článok

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Čas strávený v exteriéri môže mať rozličné podoby. Záhradný dom v Novom Meste nad Váhom

Zverejnené 20.5. Priestor pre sezónne aktivity v spojení so zázradou. Objekt, príkladne osadený do strmého svahu na hranici pozemku, charakterizuje surová materialita, subtílne detaily a rozsiahle zasklenie jedálenskej a pobytovej časti. ísť na článok

reklama