GROHE PHANTOM BLACK
vyhľadávanie
Dnes je 25.9.

Materiály Ytong vyhoveli náročným požiadavkám investora

Zverejnené: 30. 10. 2019

Závod La Lorraine neďaleko Kladna je skutočná "továreň na mrazené pečivo" - ročne sa ho tam vyrobí viac ako 80 tisíc ton, ktoré denne kupujeme v našich supermarketoch. A pretože dopyt rastie, zodpovedajúcim spôsobom sa zvyšujú aj výrobné a skladovacie kapacity v areáli tejto spoločnosti v Kladne. Tento rok prebieha výstavba priestorov pre rozšírenie výroby, bude nový päťpodlažný objekt slúžiaci pre technické zázemie, aj veľká skladovacia hala s vnútornou teplotou -25 ° C, s ochrannou atmosférou a nízkym obsahom kyslíka. Pri výstavbe sa vďaka jedinečným vlastnostiam uplatnilo tiež asi 2000 kubických metrov tvárnic, mált, prekladov a ďalších materiálov Ytong.

S použitím materiálov Ytong sa vyhovelo extrémnym požiadavkám na samonosné steny vysoké až pätnásť metrov. Energetická efektivita a celková úspora energií je u takéhoto projektu samozrejmosť.ou

Investorom prvej fázy rozšírenia závodu je La Lorraine, a. s., generálnym projektantom MS architekti, s. r. o. a hlavným dodávateľom stavby spoločnosť IMOS Brno, a. s. Stavať sa začalo v novembri 2018 a o rok neskôr, teda v novembri 2019, by mala byť ukončená prvá fáza rozšírenia závodu.

Podľa Mgr. Serhia Leshchenka, zástupcu generálneho projektanta spoločnosti MS architekti, s. r. o., bol hlavnou výzvou projekt 40 metrov vysokého mraziarenského skladu v pôdoryse 130 × 45 metrov. "Súčasťou projektu je aj vybudovanie administratívneho zázemia a sofistikovanej štruktúry vnútroareálových komunikácií. V prvej etape sme produkciu kladenského areálu posilnili o výrobné linky najmodernejších technológií. Bolo potrebné zabezpečiť vysokú požiarnu odolnosť konštrukcií a naplniť hygienické požiadavky kladené na stavebné materiály. Náročné geologické podmienky si vyžiadali optimalizované riešenie konštrukčných stien. Zároveň bolo potrebné objekty projektovať s ohľadom na perspektívu ďalšieho rozšírenia v budúcnosti. V spolupráci s Ytongom sme dokázali vyhovieť extrémnym požiadavkám na samonosné steny vysoké až pätnásť metrov. Energetická efektivita a celková úspora energií je u takéhoto projektu samozrejmosťou. Výsledkom úspešnej prvej etapy je efektívna výrobná linka, začlenená do hmotovej zostavy areálu aj do okolitej krajiny."

Už dnes je možné konštatovať, že výsledkom je rozšírený, efektívny a funkčný výrobný areál, v ktorom sa nové výrobné a dopravné plochy prelínajú so zeleňou a príjemným zázemím pre zamestnancov
Už dnes je možné konštatovať, že výsledkom je rozšírený, efektívny a funkčný výrobný areál, v ktorom sa nové výrobné a dopravné plochy prelínajú so zeleňou a príjemným zázemím pre zamestnancov

Jan Tinka, manažér pre kľúčové projekty a technický poradca spoločnosti Xella (výrobcu materiálov Ytong) , k tomu uvádza: "Stavebne ide z pohľadu našich materiálov najmä o výmurovky stĺpového skeletu u oboch nových objektov, pričom najväčší podiel majú tvárnice Ytong Statik 200 a 250 milimetrov. Skladba obvodového plášťa je navrhnutá u týchto objektov (hál) s veľkým dôrazom na tepelnotechnické vlastnosti plášťa budovy. Takéto požiadavky boli kladené aj na projektantov zo zahraničnej centrály investora. Pre úspech bolo z nášho pohľadu kľúčové to, že sme spoločne s generálnym projektantom pracovali na projekte už vo fáze prípravy. Spoločne s naším interným technickým oddelením a statikom sme pre neho pripravili vhodné riešenie kotvenia vysokých stien (až pätnásť metrov do výšky) a hlavne vystuženie pomocou železobetónových vencov do U profilov. Aj kotvenie obvodových panelov je unikátnou záležitosťou a jeho riešenie pre nás pripravila spoločnosť Hilti, s ktorou, čo sa týka kotvenia rôznych bremien, úzko spolupracujeme. Samozrejmosťou z našej strany bol dohľad a kontrola počas celej doby výstavby oboch budov."

Pre založenie stavby boli použité vŕtané monolitické pilóty, sama stavba je navrhnutá z prefabrikátov. Všetky murované konštrukcie, steny a prímurovky sú zo systému Ytong.
Pre založenie stavby boli použité vŕtané monolitické pilóty, sama stavba je navrhnutá z prefabrikátov. Všetky murované konštrukcie, steny a prímurovky sú zo systému Ytong.

Stavebno-technickým dozorom investora je Ing. Radoslav Vejmelka, ktorý ocenil hladký a bezproblémový priebeh výstavby v rámci prvej etapy rozšírenia závodu La Lorraine: "Pre stavbu boli projektantom navrhnuté osvedčené stavebné postupy a materiály. Pre založenie stavby boli použité vŕtané monolitické piloty, samotná stavba je navrhnutá z prefabrikátov. Fasáda je realizovaná z ľahkých sendvičových panelov. Všetky murované konštrukcie, steny a prímurovky pozostávajú zo systému Ytong. Toto murivo spĺňa požiadavky na vyžadovanú požiarnu odolnosť, statiku, rýchlosť murovania a ľahkú opracovateľnosť. K prednostiam systému Ytong patrí tiež výborná rovinnosť vymurovaných stien, na ktorých sa potom ľahko vykonávajú tenkovrstvové omietky a ďalšie opatrenia, ktoré sú potrebné, aby murivo z tohto materiálu spĺňalo aj požiadavky na plynotesnosť. So všetkými navrhnutými a osvedčenými konštrukciami prebehla bezproblémová realizácia a nie je preto dôvod, aby sme v ďalších etapách niečo menili. Podobné konštrukcie a materiály budú použité aj v ďalších fázach."

Skladba obvodového plášťa je navrhnutá s veľkým dôrazom na tepelnotechnické vlastnosti. Kotvenie obvodových panelov je unikátnou záležitosťou. Riešenie pripravila spoločnosť Hilti.
Skladba obvodového plášťa je navrhnutá s veľkým dôrazom na tepelnotechnické vlastnosti. Kotvenie obvodových panelov je unikátnou záležitosťou. Riešenie pripravila spoločnosť Hilti.

Popri tvárniciach Ytong Klasik (P2-500) v hrúbkach 100, 150, 200 a 250 mm, boli na oboch objektoch použité tvárnice pre nosné murivo s vyššou pevnosťou Ytong Statik (P4-550) v hrúbkach 200 a 250 mm, Ytong U profily (skryté debnenie pre vence), Ytong murovacia malta, Ytong nosné a nenosné preklady a Ytong spojky muriva.

Aj keď sa ukončenie prvej fázy rozšírenia výroby ešte len blíži, už dnes je možné konštatovať, že výsledkom spolupráce všetkých zainteresovaných partnerov je rozšírený, efektívny a funkčný výrobný areál, v ktorom sa nové výrobné a dopravné plochy prelínajú so zeleňou a príjemným zázemím pre zamestnancov.

Súvisiace články:

Systém lambda YQ priateľský svojpomocnej výstavbe
Ytong systémové riešenia vrátane zateplenia a akustiky
Ytong nám na jeseň predstaví inovácie v technológiách rýchlej výstavby
Ytong - rýchle a presné riešenie pre viacpodlažné domy
Bývanie pod Tatrami - keď sa spojí krásne miesto, vkus a šikovnosť
Suomi Hloubětín a Ytong
Veľkoformátové tvárnice v systéme Ytong
Pasívne domy z Ytongu - rýchlo, kvalitne, lacno a natrvalo

Autor: Kolektív autorov
Foto: Archív firmy Xella
reklama

Nové

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Svetlovody KLIMASUN sú prispôsobené pre slovenské strechy

Zverejnené 21.9. Tubusové svetlovody sú na českom či slovenskom trhu už pomerne známym produktom. Dopyt po nich neustále rastie. Vďaka čím ďalej prísnejším požiadavkám na stavby sa však posúva aj technické spracovanie a vylepšujú sa detaily prevedenia svetlovodov… ísť na článok

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Keramické stropné panely HELUZ. Systémové riešenie poskytujúce okamžitú únosnosť

Zverejnené 20.9. Systém keramických stropných panelov HELUZ je vyhľadávaným riešením pri výstavbe rodinných domov. Využitie ale nájde aj v bytovej či občianskej výstavbe či v priemyslových a poľnohospodárskych objektoch. Panely je možné použiť do svetlosti… ísť na článok

Dodatočné hliníkové opláštenie posunie drevené okná na novú úroveň

Dodatočné hliníkové opláštenie posunie drevené okná na novú úroveň

Zverejnené 19.9. Drevené okná vyrobené z viacvrstvých lepených drevených profilov, známe ako eurookná, majú vďaka výborným izolačným a mechanickým vlastnostiam podporeným dlhou životnosťou potenciál slúžiť desiatky rokov. Okrem bežnej údržby, je však potrebné raz za… ísť na článok

reklama